Od úterý 19.7. je pro návštěvníky Centra stavitelského dědictví NTM Plasy otevřena nová expozice Středověké stavební stroje. V atraktivní instalaci jsou zde prezentovány rozměrné funkční repliky středověkých stavebních strojů, které byly zhotoveny na základě studia historických pramenů a důsledně vyrobeny za použití dobových řemeslných postupů. Představují v evropském měřítku ojedinělou rekonstrukci původní středověké stavitelské technologie.

V evropském měřítku je tak představena ojedinělá rekonstrukci původní středověké stavitelské technologie a její zpřístupnění veřejnosti doplňuje ucelený výklad dějin stavitelství v plaském areálu NTM. Realizace byla podpořena z IROP v rámci projektu reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010517.

 „Součástí této nové expozice NTM jsou tři unikátní repliky středověkých stavebních strojů, které zhotovil a experimentálně využíval tesařský mistr Petr Růžička. Jedná se o klecový jeřáb vyrobený dle předlohy v bibli Václava IV., beranidlo zhotovené podle vyobrazení tzv. husitského anonyma a vrátek s vijákem podle vyobrazení v knize Domenica Fontany. Všechny tyto stroje jsou dominantou nové expozice, která je umístěna v monumentálním prostoru lednice ležáckých sklepů bývalého plaského pivovaru, “ 

Do 30. října jsou v areálu Centra stavitelského dědictví NTM Plasy také vystaveny repliky korun Karla IV. zapůjčené laskavě od Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.

V CSD NTM Plasy jsou také otevřeny dvě nové dočasné výstavy a to výstava Štukatérství a výstava nominací na Českou cenu za architekturu.

www.muzeum-plasy.cz

 

Tisková zpráva