V rámci letošního 52. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve dnech 13. až 17. září 2010 připravilo oddělení elektrotechniky Národního technického muzea při stánku Českomoravské elektrotechnické asociace výstavu historických kuriozit.

Pozornosti se těšily rozmanité přístroje pro elektroléčbu, jež mnozí návštěvníci mají v paměti z filmu Postřižiny. Další zajímavostí byly magnetoelektrické stroje na výrobu elektrické energie z konce 19. století nebo model Divišova bleskosvodu. Výstava byla příjemným historickým protipólem k prezentaci nejmodernějšího technického vývoje.

Sbírka: