Při prvním setkání se zaměstnanci uvedl nový ředitel, že prioritou bude otevření nově rekonstruované budovy a stálých expozic ke 100. výročí založení muzea. Výhledově uvažuje o užší spolupráci s paměťovými institucemi v krajích. Mgr. Horymír Kubíček přichází z pozice vedoucího odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina.

Autor: Jitka Zamrzlová