Generální ředitel Národního technického muzea Mgr. Horymír Kubíček při zahájení nového kalendářního roku představil personální změny ve vedení muzea.

Náměstkem ředitele pro sbírkovou činnost se po odchodu Ing. Zdeňka Rasla do důchodu stal PhDr. Jan Novotný. Po studiích oboru kulturní historie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích pracoval od roku 2002 jako podnikový archivář, v letech 2002–2004 na Ministerstvu kultury ČR v odboru ochrany movitého kulturního dědictví a muzeí a galerií. V letech 2004 až 2007 byl vedoucím Městského muzea v Kamenici nad Lipou. V Národním technickém muzeu působí od roku 2008 jako vedoucí odboru tvorby sbírek

Po odchodu Ing. Josefa Černého do důchodu byla novou vedoucí odboru správy a logistiky sbírek jmenována Ing. Kateřina Šupová, která je absolventkou Vysoké školy zemědělské. Pracovala v soukromém sektoru. V NTM působí od 2003 jako vedoucí oddělení Vysoušení zamražených archiválií NTM, které bylo v roce 2009 rozšířeno o atelier restaurování papíru.

Novou vedoucí odboru tvorby sbírek NTM je PhDr. Jitka Zamrzlová. Je absolventkou FF UK oboru Pomocné vědy historické a archivnictví (1983). Do Národního technického muzea nastoupila ihned po studiích jako referentka a od roku 1987 zde působila jako vedoucí knihovny. V letech 1987–1990 byla vedoucí oddělení kulturně výchovné práce a zahraničních styků, v letech 1990–1996 vedoucí referátu zahraničních styků, v letech 1996–2003 řídila oddělení prezentace. V letech 2003–2009 působila na pozici redaktorky.

Autor: Alice Třísková