V Informačním a kulturním centru Nostický palác, samostatném odboru NTM, bude dne 18. listopadu 2009 v 17 hodin slavnostní vernisáží zahájena výstava 200 let Pražské konzervatoře – nejstarší konzervatoře ve střední Evropě. K vidění zde bude do 10. ledna 2010. Pořadateli výstavy jsou Národní technické muzeum a Pražská konzervatoř. Partnery Pražské konzervatoře pro oslavy 200. výročí založení školy jsou Hlavní město Praha a Unicorn, a. s.

Pražská konzervatoř má za sebou 200 let bohaté existence, o níž podává svědectví tato putovní výstava. Ve třinácti tématech shrnuje to nejdůležitější, co hudební škola přinesla nejen naší, ale i evropské i světové kultuře. Připomíná slavné osobnosti, které škola vychovala, především z řad hudebníků – sólových, komorních i orchestrálních hráčů, zpěváků, skladatelů a dirigentů, ale také herců a adeptů baletního umění.

Součástí výstavy je i doprovodný program, cyklus koncertů s názvem Hudební čtvrtky. V Konírně, koncertním sále Nosticova paláce, vystoupí 3. prosince komorní soubory Pražské konzervatoře, 10. prosince posluchači kytarového oddělení a 17. prosince studenti oddělení dřevěných dechových nástrojů. Začátek koncertů je vždy v 19:00 hod.

Snahy o založení hudební školy v českých zemích jsou patrné od počátku 19. století. Již v 18. století spisovatel, skladatel a cestovatel Charles Burney Čechy označil za hudební „konzervatoř Evropy“. Protože však hudebnost zvláště po napoleonských válkách silně upadala, na popud českých šlechticů vzniklo r. 1808 v Praze provolání s výzvou povzbudit provozování hudby v Čechách. Následovalo ustavení Jednoty pro povzbuzení hudby v Čechách (Verein zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen), soukromého spolku šlechticů a dalších významných osob, které začaly podporovat koncertní život v Praze. Protože chyběl profesionální orchestr a ani nebyli k dispozici školení hráči, inicioval spolek vznik hudební školy. V pražském hudebním učilišti s názvem Pražská konzervatoř začala výuka v dubnu roku 1811. Po dobu prvních 77 let své existence poskytovala škola prostřednictvím Jednoty vzdělání zdarma, a to především talentovaným hochům, často z velmi chudých poměrů.

Česká konzervatoř vznikla jako další v pořadí po Itálii a Francii a je nestarší ve střední Evropě. Teprve po ní byly založeny konzervatoře ve Vídni, Lipsku, Berlíně a Moskvě.

Pražská konzervatoř je v současnosti organizačně rozdělena na 18 oddělení, z nichž ty odborné jsou Akordeon, Bicí nástroje, Dirigování, Dechové nástroje dřevěné, Dechové nástroje žesťové, Hudebně dramatické oddělení, Hudební teorie, Instrumentální korepetice, Klavír, Kytara, Pedagogika, Povinný klavír, Populární hudba, Skladba, Smyčcové nástroje, Varhany a Zpěv. Škola má vlastní symfonický, smyčcový a dechový orchestr, řadu komorních souborů různého obsazení a činoherní soubor. Každoročně pořádá na 200 veřejných koncertů (komorních, absolventských a orchestrálních) a 40 divadelních představení (činoherní, muzikálová a operní). Ve školním roce 2009–2010 zde v řádném studiu studuje 533 posluchačů z domova i zahraničí.

Informační a kulturní centrum Nostický palác, Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, Praha 1

Fotografie z vernisáže

foto vernisáž Nostic foto vernisáž Nostic foto vernisáž Nostic foto vernisáž Nostic foto vernisáž Nostic foto vernisáž Nostic foto vernisáž Nostic foto vernisáž Nostic foto vernisáž Nostic foto vernisáž Nostic foto vernisáž Nostic

Autor: Alice Třísková