V jižním křídle budovy Národního technického muzea byla vybudována nová expozice Astronomie prezentující soubor astronomických přístrojů, dokumentů a map z 16. až 20. století. Podobu novému prostoru vtiskl architektonický ateliér Projektil architekti, s. r. o., v čele s architektem Romanem Brychtou, který přišel s myšlenkou inspirace ve struktuře vesmíru – volných, navzájem se propojujících prostorů.

Vystavený fond obsahuje nejvýznamnější soubor historických vědeckých přístrojů u nás. U vstupu do expozice je umístěn meteorit vážící 81 kg, nalezený roku 2005 v Argentině na území Campo del Cielo. Jedná se o jediný volně vystavený meteorit v České republice.

Dne 25. listopadu 2010 proběhlo ve foyer NTM poděkování partnerům, kteří se podíleli na vzniku a zdárném dokončení expozice Astronomie. Celá realizace, od předání sálu firmě REVYKO až po jeho úspěšné dokončení, trvala necelých 8 měsíců. V tento den se sešli zástupci NTM, zejména Ing. Švejda se svým týmem, který po celou dobu odborně asistoval architektům ale i realizační firmě a specifikoval vzhled a funkčnost demonstračních předmětů.

 

 

Mgr. Akad. arch. Roman Brychta – projektant, Ing. Antonín Švejda – komisař, Václav Kratochvíl – zhotovitel

Meteorit z Campo del Cielo