Pouzdro s původními doklady automobilu opět na světě!

Dne 9. května 1945 utíkal z Prahy po plzeňské silnici německý státní ministr pro Čechy a Moravu SS-Oberguppenführer Karl Hermann Frank, nejmocnější a nejnenáviděnější představitel německých okupantů v českých zemích.

Ve svém neprůstřelném osmiválcovém automobilu Mercedes Benz 540 K s poznávací značkou Pol-12 jel na západ s nadějí, že Američané k němu budou shovívavější než Rusové či Češi. Frank byl cestou poznán, krátce po poledni v Rokycanech zastaven českým četníkem Josefem Rancem a zatčen americkými vojáky. Se shovívavostí nemohl Frank počítat nikde, v srpnu 1945 byl vydán československým úřadům k potrestání a v květnu 1946 byl v Praze za své válečné zločiny odsouzen a popraven.


Frankův pancéřovaný automobil Mercedes Benz 540 K s výrobním číslem 408417 daroval generál Ernest Harmon, zástupce generála Pattona a velitel 22. armádního sboru armády Spojených států amerických, městu Praze. Pražskému primátorovi Petru Zenklovi ho v létě 1945 odvezl generálův tlumočník, desátník americké armády Ronald Parker. Auto „lidického kata“ však po válce nechtěl nikdo užívat, vůz nakonec skončil jako rezerva v garážích Ministerstva vnitra a od roku 1955 je součástí sbírek Národního technického muzea.


Desátník Ronald Parker při předávání automobilu v roce 1945 zapomněl s vozem předat i pouzdro s původními doklady, které obsahovalo jízdní průkaz „Kraftfahrzeugschein“ Frankova automobilu, jakož i jízdní průkaz a knihu jízd dalšího vozu, se kterým z Prahy Prchala Frankova manželka a děti. Je pravděpodobné, že svým opomenutím tyto doklady zachránil, v poválečné době si jen málokdo uvědomoval jejich dokumentační hodnotu.


Pan Parker doklady Frankova automobilu uchovával více než půl století, aby je v únoru 2012 prostřednictvím své neteře, paní Aleny Jahodové z Prahy, daroval do sbírek Národního technického muzea.

 

Popisky k obrázkům :

1. Mercedes Benz 540 K, užívaný K.H.Frankem, v dopravní expozici NTM
2. Jízdní průkaz automobilu K.H.Franka