Národní technické muzeum otevřelo v nově renovovaném památkově hodnotném prostoru hospodářského zázemí kláštera v Plasích Centrum stavitelského dědictví. Jedná se o unikátní středisko dokumentace, prezentace a celoživotního vzdělávání v oblastech souvisejících se stavební historií a tradičním stavitelstvím.

Obnovu hospodářského areálu realizovalo NTM  v rámci projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ve dvou fázích – v první fázi od roku 2012 budovy bývalého pivovaru, sladovny a mlýna a v druhé fázi od roku 2014 obnovu hospodářského dvora.

V budově pivovaru, který získal během obnovy podobu z doby jeho výstavby před více než 100 lety, vznikla stálá expozice, jejímž cílem je atraktivně a přehledně prezentovat problematiku historického vývoje stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. V renovovaném objektu mlýna navazujícím na expoziční část v pivovaru jsou umístěny víceúčelové prostory pro tematické výstavy.

V členitém areálu hospodářského dvora byly vytvořeny prostory pro aktivity zaměřené na prezentaci stavebních technologií – řemeslnické a zážitkové dílny, budou zde umístěny historické stavební stroje a vzniká expozice „výukové stavby“. Zázemí této části areálu umožní pořádání programů pro různé stupně škol i setkávání odborné veřejnosti v prostorech Santiniho a Matheyho sálu. V návaznosti na aktivity Muzea architektury a stavitelství NTM se buduje v rámci CSD rovněž odborná knihovna zaměřená na literaturu dokumentující historické a tradiční stavitelství.

Národní technické muzeum otevírá Centrum stavitelského dědictví Plasy s cílem vést k úctě ke stavebnímu dědictví, zprostředkovávat hlubší porozumění stavební historii, předávat tradiční dovednosti a přinášet inspiraci a potěšení.
 


 

 

Adresa:
Centrum stavitelského dědictví Plasy, Pivovarská 5, Plasy 331 01

 

www.muzeum-plasy.cz

Otevírací doba v roce 2016:

13. března - 24. dubna,
8. října - 27. listopadu  

sobota, neděle, svátky 10.00 – 17.00 
30. dubna - 2. října

úterý - neděle, svátky 10.00 – 18.00, pondělí zavřenovstupné plné 50 Kč, snížené 30 Kč

 

Nový televizní spot zve na otevření Centra stavitelského dědictví Plasy

 


Video ze slavnostního otevření 29. 9. 2015 můžete zhlédnout zde, fotogalerie zde.