Národní technické muzeum ve čtvrtek 11. března navštívil PhDr. Jaromír Jermář, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Senátor Jermář si prohlédl zrekonstruované prostory Národního technického muzea a měl možnost navštívit dvě expozice, které jsou již před dokončením – expozici Architektury a stavitelství a expozici Tiskařství. Seznámil se též s přípravou expozice 100 let NTM, mapující historii českého muzea techniky.

V rozhovoru s generálním ředitelem muzea Mgr. Horymírem Kubíčkem byla mimo jiné zmíněna problematika památkové péče, především v souvislosti s projektem financovaným z prostředků IOP, jehož cílem je zpřístupnění depozitáře Centra stavitelského dědictví v areálu kláštera v Plasích.

Jaromír Jermář se s velkým zájmem seznámil s činností oddělení lektorských služeb a muzejní pedagogiky (projekt Enter). Prohlédl si učebny určené pro workshopy žáků a promluvil s lektory. „Přibližovat fyzikální zákony zábavnou a netradiční formou mladým lidem je velmi záslužná a důležitá věc. Muzea tímto způsobem mohou mít při výchově mládeže velkou úlohu a významně tak doplňovat klasický vzdělávací systém“, řekl senátor Jermář a dále dodal: „Právě v muzeu si lidé mohou nejlépe uvědomit, že potřebují kulturu ke svému životu a že prostředky vynaložené na její rozvoj a propagaci jsou prostředky vynaložené dobře a účelně. Sbírky NTM velmi dobře ukazují a připomínají odkaz předků, vzbuzují hrdost a pomáhají budovat povědomí o kulturním dědictví a jeho významu pro dnešního člověka.“

Autor: Mgr. Alice Třísková