Na prosbu pana Ing. Františka Kostky z Ústavu fotoniky a elektroniky byla v pondělí 11. října 2010 uskutečněna návštěva depozitárních prostor oddělení elektrotechniky a akustiky NTM v Čelákovicích.

Návštěvy, při které byla provedena prezentace vybraných sbírkových předmětů, se zúčastnil pan Ing. Kostka a jeho kolega prof. Anthony C. Davies z King’s College London se svou chotí Dr. Rochelle Davies. Pan profesor projevoval zájem především o vojenskou vysílací a přijímací techniku. Jako specialitu si přál prohlédnout magnetron prof. Augustýna Žáčka, o kterém se zmiňuje v jedné ze svých publikací.

Návštěva depozitáře měla velice kultivovaný a příjemný průběh. K této atmosféře přispěl svou odbornou erudicí i pan Ing. Kořínek, který do nedávné doby v NTM pracoval a prohlídku doplňoval výkladem.

<-- Ing. František Kostka, prof. Antony C. Davies, Dr. Rochelle Davies

 

 

Ing. Jiří Kořínek, prof. Antony C. Davies, Ing. František Kostka

Sbírka: