„What hath God wrought?" – „Co to Bůh stvořil?“ Tuto větu odeslal Samuel Finlay Breese Morse dne 24. května roku 1844 z Washingtonu do Baltimore první dálkovou telegrafní linkou na světě.

Chtěli byste zkusit poslat telegrafickou depeši? Přijďte navštívit Národní technické muzeum o Pražské muzejní noci 11. června. Jeden Morseův telegraf jsme pro Vás zprovoznili. Telegrafním klíčem si vyťukáte vlastní depeši, kterou Vám historický telegraf pro upomínku zapíše na papírovou pásku.

Samuel Morse (1791–1872) se narodil v Charlestownu u Bostonu v Massachusetts. Již v dětství ho nadchlo kreslení a malování. Na univerzitě v Yale, kde byl jen průměrným studentem, si pak přivydělával kreslením portrétů svých spolužáků. Po univerzitě odešel do Anglie, kde se, k nevoli svých rodičů, věnoval studiu malířství.

Když se tento americký Leonardo da Vinci vracel v roce 1832 do Ameriky, doslechl se na lodi Sully o nově objeveném elektromagnetu a ihned ho napadla myšlenka využít jej při konstrukci telegrafu. Svůj pravděpodobně první model vyrobil v roce 1835 v budově newyorské univerzity, kde vyučoval umění. Použil pro něj věci, které měl po ruce: malířský stojan, podomácku zhotovenou baterii a starý hodinový strojek.

Pro svůj telegraf vytvořil Morse také sériový kód, ve kterém písmena a čísla nahradil skupinami teček a čárek. Dodnes tento kód známe jako Morseovu abecedu. Se svým společníkem Alfredem Vailem poslali pomocí této abecedy první zprávu po drátě nataženém kolem místnosti. Stalo se tak dne 6. února roku 1838 a o měsíc později již demonstrovali svůj telegraf ve Washingtonu před presidentem Martinem Van Burenem. V roce 1843 pak Kongres Spojených států uvolnil 30 tisíc dolarů na stavbu experimentální telegrafní linky vedoucí z Washingtonu do Baltimore. Členům Kongresu byl telegraf předveden o rok později. Samuel Morse tenkrát seděl v budově Kapitolu a vyťukával dnes již slavnou větu „What hath God wrought?“, kterou Alfred Vail přijímal na vlakovém nádraží v Baltimore. Věk telekomunikace dostal novou podobu.

Autor: Mgr. Pavel Pitrák