NTM získalo ojedinělou vedutu plaského kláštera, která se od všech dochovaných a známých vedut odlišuje. Část objektů je zachycena ve skutečné podobě, u několika budov je však zakreslen stav, který nikdy nebyl realizován. Zobrazení vzniklo před zrušením kláštera, k němuž došlo na podzim 1785. Veduta povádá cenné svědectví nejen o podobě konventu, ale i budov hospodářského dvora, které jsou dnes součástí Centra stavitelského dědíctví Národního technického muzea v Plasích.

V červnu 2017 Národní technické muzeum zakoupilo ve Vídni unikátní vedutu s pohledem na klášter v Plasích. Jedná se o kolorovanou perokresbu o rozměrech 210 x 294 mm, která není datována ani autorsky signována, vznikla však patrně v posledních letech fungování kláštera. Od všech dochovaných a zatím známých vedut se odlišuje.

Zatímco většina objektů je zachycena ve skutečné podobě, u několika budov je zakreslen stav, který byl sice plánován, nebyl však nikdy realizován. To se týká zejména dostavby severního křídla prelatury a východního křídla horních stájí. Na rozdíl od jiných vyobrazení ideální podoby kláštera nově nalezená veduta nemá zakreslen plánovaný, leč nerealizovaný nový klášterní chrám. Mohlo se proto možná jednat o perspektivu redukovaného programu dostavby kláštera v poslední etapě jeho existence.

Nápisová stuha s textem „Prospekt královského kláštera cisterciáckého řádu Plasy v Království českém“ dokládá, že veduta vznikla před zrušením kláštera, k němuž došlo na podzim 1785. Na rubu je signována „P.[ater] Franciscus Stöhr Cisterciensis Plass“, patrně se ale nejedná se o jméno autora, nýbrž majitele. František Stöhr  (1751 - 1803) po zrušení kláštera působil v letech 1785-1801 jako ředitel normální školy v Plasích, posléze do své smrti jako plaský farář. Autorství veduty lze předběžně přičíst zednickému mistru Martinu Prusíkovi, který pro plaský klášter vyhotovil více podobných detailních vyobrazení klášterních statků. Pracovně je možné vedutu datovat do období před rokem 1785. Její přesné zařazení mezi ostatní vyobrazení plaského kláštera bude předmětem dalšího výzkumu.

Originál veduty je uložen v klimatizovaném archivním depozitáři Národního technického muzea, zvětšenou reprodukci si můžete prohléhnout v Centru stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích.

Pohled na cisterciácký klášter v Plasích, před rokem 1785, rozměry: 210 x 294 mm, na rubu signováno: "P[ater] Franciscus Stöhr Cisterciensis Plass", architektonická kresba pravděpodobně zednického mistra Martina Prusíka, perokresba a krycí barvy