Při příležitosti výročí Liebiegova narození muzeum ve své dopravní expozici dočasně vystavuje i čtvrtý Liebiegův automobil, s nímž podnikl se svojí ženou Marií Idou v květnu 1901 svatební cestu. Vůz NW 9 HP „Dreier“ si v kopřivnické továrně koupil na jaře 1901 právě pro tuto příležitost.  

Národní technické muzeum si připomíná 150. výročí narození Theodora von Liebiega (15. června 1872 až 24. května 1939), nejvýznamnějšího průkopníka motorismu v českých zemích.  Ve sbírkách muzea se dochovaly čtyři automobily, které jsou úzce spjaty s touto významnou osobností.  Trvalou součástí muzejní expozice jsou již mnoho desetiletí vozy Benz Viktoria, NW Präsident a NW 12 HP Rennzweier. První z nich, který je nejstarší automobil provozovaný na našem území, k nám v roce 1893 Liebieg dovezl. Druhý je první automobil vyrobený u nás v roce 1898 a u jeho zrodu významným způsobem stál i Liebig. Třetí pak je nejstarší u nás vyrobený závodní automobil, který v roce 1900 v Kopřivnici pro Liebiega postavili na speciální objednávku.