Národní technické muzeum tuto neděli 8. ledna 2012 slavnostně převzalo certifikát Přátelského místa.

Přátelská místa jsou novým projektem Českého červeného kříže, který garantuje a realizuje na celém území republiky Oblastní spolek ČČK Hradec Králové. Cílem projektu je vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb, u kterých bude mít klient s nejrůznějšími typy omezení garanci profesionálního přístupu a dostupnosti služeb. Poskytovatelům udělený certifikát usnadní přístup ke klientům, umožní oslovit i zákazníky se specifickými potřebami a zvýší kvalifikaci personálu. Součástí certifikace je i posouzení přístupnosti prostor, například pro osoby se sníženou pohyblivostí, se smyslovým postižením nebo pro seniory.