Národní technické muzeum 15. února 2012 oslavilo rok od svého slavnostního znovuotevření. K tomuto dni prošlo našimi branami 321 tisíc návštěvníků.

Národní technické muzeum oslavilo 15.února 2012 výročí jednoho roku ode dne, kdy se konala slavnostní vernisáž za účasti pana prezidenta Václava Klause. Druhý den 16. února 2011 bylo muzeum otevřeno pro veřejnost a po čtyř a půlleté pauze se zde představilo pět nových expozic: „Historie dopravy“ v dopravní hale, expozice „Tiskařství a polygrafie“, expozice „Astronomie“, expozice „Architektury, stavitelství a designu“ a expozice „Fotografický ateliér“. Na podzim roku 2011 byl otevřen 6. expoziční sál s technickými modely.
Již od počátku se Národní technické muzeum těšilo nebývalému zájmu návštěvníků a zájem neupadá. Také proto, že muzeum pořádá řadu doprovodných programů – přednášky, workshopy pro rodiny s dětmi, vzdělávací programy pro základní a střední školy „ENTER“, populárně naučné akce pro dospělé. Generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr k tomu dodává: „ Skutečnost, že Národní technické muzeum se svými novými expozicemi a doprovodným programem zaujalo návštěvníky, jednoznačně dokládá skutečnost, že již po jedenácti měsících po znovuotevření muzea v polovině ledna letošního roku jsme přivítali 300 tisícího návštěvníka. Což je dvojnásobek než byl roční průměr před uzavřením muzea.“
 

Národní technické muzeum velmi úzce spolupracuje s řadou organizací sdružující handicapované a pořádá pro ně speciální prohlídky, ať se jedná o nevidomé návštěvníky či neslyšící. NTM je držitelem certifikátu Českého červeného kříže „Přátelského místa“.
 

Od samého otevření NTM pořádalo řadu dočasných výstav: ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha – Technika 20. století ve sbírkách VHÚ, s Technickým muzeem v Brně výstavu Brno v Praze!, dále výstavu Parker – čím se psaly dějiny.
Mimořádným úspěchem NTM bylo, že v loni v srpnu byl rozmražen poslední balík zamražených archiválií zaplavených roku 2002 při povodních v karlínské Invalidovně. Zachráněno tak bylo celkem zpracováno cca 200 m3 dokumentů, což představuje 641.000 plánů a 7.530 archivních kartonů písemností. Tuto mimořádnou událost dokumentuje probíhající výstava Dosušeno!, která mapuje příběh těchto zaplavených archiválií a dokumentů při povodni před devíti lety v karlínské Invalidovně.
 

Národní technické muzeum se také podílelo s Národním muzeem na výstavě „Vynálezci a vynálezy“ a značnou měrou participovalo na devíti muzejních expozicích: Motocyklová expozice na hradě Kámen, Expozice umělecké litiny v Komárově u Hořovic, Muzeum Františka Křižíka v Plánici (rodný domek vynálezce), Cukrovarnická expozice v Muzeu v Dobrovici, Expozice „Odkaz architekta a mecenáše Josefa Hlávky“ na zámku v Lužanech, Expozice času ve Šternberku, Železniční muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka, Muzeum městské hromadné dopravy v Praze – Střešovicích, Moravské kartografické centrum Velké Opatovice.
V letošním roce bude otevřena nová stálá expozice Technika v domácnosti. V příštím roce bude otevřena tolik očekávaná expozice hornictví s unikátním uhelným a rudným dolem.