NTM zaznamenalo další velký mezinárodní úspěch. V rámci slavnostního předávání cen, které proběhlo v pátek 7. listopadu 2014 v Makedonském národním divadle ve Skopji, bylo Národnímu technickému muzeu uděleno zvláštní ocenění za vedení muzea, vyzdvihnut byl především mladý kolektiv pracovníků a managementu NTM, a současně se NTM dostalo do nejužší nominace na hlavní cenu jako jedno z nejlepších sedmi slovanských muzeí a galerií.

Národní technické muzeum bylo po dokončení a vybavení expozicemi v loňském roce nominováno Fórem slovanských kultur, Evropskou muzejní akademií (EMA) a Fakultou humanitních studií Přímořské univerzity v Koperu na cenu Živa. Myšlenka ceny Živa se objevila v roce 2012 z iniciativy Fóra slovanských kultur. Název ceny byl inspirován slovanskou bohyní Živou, která byla chápána jako symbol života, dlouhověkosti, mladistvého vzhledu, krásy, mírnosti, vitality i plodnosti, tedy symbol vlastností, které by měly vystihovat také stav slovanského kulturního dědictví.

Cena Živa je otevřena všem typům muzeí, vědeckým, technickým a průmyslovým, historickým, etnografickým i přírodovědným, místním, regionálním i státním. Je udělována za vynikající výsledky v oblasti prezentace a péče o movité a nemovité kulturní dědictví a je rovněž určena k podpoře výměny znalostí a zkušeností mezi kulturními institucemi slovanských zemí.

Celkovým vítězem soutěže se stala Galerie Matice srbské v Novém Sadu, přičemž porota ve zdůvodnění svého rozhodnutí ocenila především kvalitní doprovodný program a práci s mladými návštěvníky galerie. Cena je udělována Fórem slovanských kultur, Evropskou muzejní akademií (EMA) a Fakultou humanitních studií Přímořské univerzity v Koperu.