Dne 1. prosince 2010 byl náměstkyní ministra kultury pro kulturní dědictví PhDr. Annou Matouškovou do funkce generálního ředitele Národního technického muzea slavnostně uveden Bc. Karel Ksandr.

Karel Ksandr doposud působil jako náměstek Národního muzea pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost a je odborníkem na dějiny architektury a památkové péče. K Národnímu technickému muzeu jej pojí blízký vztah, jak pracovní tak osobní. Při setkání s pracovníky muzea nastínil svoji vizi a vyjádřil přesvědčení, že se NTM brzy vrátí na výsluní českého muzejnictví. Prvním krokem nového ředitele bude ustanovení a svolání nové vědecké rady a stanovení datumu otevření muzea.