Dokončením stavby nového depozitáře a jeho následným uvedením do provozu získalo Národní technické muzeum moderní depozitář, který odpovídá a plně vyhovuje současným poznatkům o ukládání sbírek a archiválií. Zásadní podmínkou pro vnitřní uspořádání depozitáře, která byla zadána projektantům, byla jeho multifunkčnost. Tato podmínka vychází ze struktury sbírkového fondu muzea, která je oproti jiným muzeím poněkud odlišná. Sbírky totiž obsahují kromě předmětů běžné velikosti i stovky rozměrných a hmotných strojů a vozidel či velké modely staveb a výrobních zařízení.

Autor: Jitka Zamrzlová