V Pantheonu Národního muzea v Praze proběhl ve dnech 17. až 19. února 2009 již třetí ročník Mezinárodní muzeologické konference s tématem Muzeum a změna. V rámci programu prvního dne setkání našich i zahraničních muzejních odborníků vystoupil se svým příspěvkem i generální ředitel Národního technického muzea Mgr. Horymír Kubíček.

Konference se konala v rámci předsednictví České republiky v radě Evropské unie a pod záštitou ministra kultury Václava Jehličky. Její organizaci zajišťovala Asociace muzeí a galerií ve spolupráci s Národní muzeum, Národní knihovnou a Ústavem archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity. Zúčastnilo se jí na 200 odborníků nejen z České republiky, ale též z Dánska, Litvy, Maďarska, Německa, Polska, Nizozemska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska i Spojených států amerických. Během tří dnů zaznělo přes 40 referátů věnovaných zejména novým směrům v muzejní praxi.

Jako jeden z prvních v rámci konference vystoupil i generální ředitel NTM Horymír Kubíček. Ve svém příspěvku Pražská muzejní hora – Rekonstrukce Národního technického muzea se věnoval tématu stavební rekonstrukce a památkové obnovy technického muzea na pražské Letné. Připomněl záměry prvních zakladatelů českého muzea techniky i genezi budování muzea coby jedinečného funkcionalistického objektu architekta Milana Babušky. Seznámil přítomné se současnou fází rekonstrukce, kdy jsou ukončeny stavební práce a památkově chráněné budově se navrátila jejím autorem původně zamýšlená podoba. Nyní začíná tvorba nových expozic tak, aby muzeum mohlo být otevřeno v roce 2010, v roce stého výročí zpřístupnění prvních sbírek muzea ve Schwarzenberském paláci v Praze.

Autor: Alice Třísková