Dne 24. ledna 2008 se v Národním technickém muzeu sešli zástupci čtyř pražských muzeí – ředitelka Muzea hlavního města Prahy PhDr. Zuzana Strnadová, generální ředitel Národního muzea PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., ředitel Vojenského historického ústavu plk. Ing. Aleš Knížek a generální ředitel Národního technického muzea Mgr. Horymír Kubíček. Na společném setkání vyjádřili svoji vůli aktivně se podílet na realizaci projektu s pracovním názvem „Muzejní míle“.

Cílem společné iniciativy je propojit místně blízká muzea i další památkové objekty do společné trasy, která by nabízela rozsáhlé možnosti marketingové spolupráce zainteresovaných institucí a stala se velkým přínosem pro hlavní město Prahu. V hlavním městě se objeví nová turisticky atraktivní promenáda vedoucí z Václavského náměstí, renovovanou Hybernskou ulicí až do oblasti „Muzejní míle“.

Uvedené objekty si o propojení do jedné osy přímo říkají. Je proto třeba využít současné plány na rozsáhlou opravu hlavní budovy Národního muzea a jeho propojení s budovou bývalého Federálního shromáždění, následné stavební aktivity v prostoru hlavního nádraží i Masarykova nádraží a jejich vzájemné propojení, prodloužené k autobusovému nádraží a stanici metra na Florenci. Stavení obnovu připravuje i Muzeum hlavního města Prahy. Probíhá výstavba železničního „Nového spojení“ i připravuje se budování Železničního muzea Národního technického muzea v bývalém lokomotivním depu na Masarykově nádraží. Koncepci „muzejní míle“ budou zohledňovat i snahy o stavební dotvoření Armádního muzea pod Vítkovem včetně záměru přeměnit Památník na Vítkově na Muzeum české státnosti.

Autor: Karel Zeithammer