Národní technické muzeum ve spolupráci s Metodickým centrem pro informační technologie v muzejnictví při Moravském zemském muzeu (CITeM) uspořádalo ve dnech 18. – 19. 5. 2010 dvojici celodenních seminářů z cyklu „Muzea a digitalizace“.

První seminář nesl název „Fotografická dokumentace v muzejním prostředí“, jeho lektorkou byla profesionální fotografka Národního technického muzea Kateřina Uksová. Účastníci semináře se seznámili s druhy fotografické dokumentace v muzejním prostředí – dokumentační fotografií v exteriéru a v interiéru, fotografií pro účely evidence sbírek, fotografií pro prezentační a publikační účely. Byla zmíněna specifika jednotlivých druhů fotografií, potřebné technické vybavení, byly rozebrány nejčastější chyby. Techničtěji zaměřená část byla věnována používání různých druhů fotografické a osvětlovací techniky, kterou bylo možné si na místě prohlédnout a vyzkoušet, lektorka se s účastníky podělila o řadu zkušeností, tipů a triků využitelných při fotografování rozličných sbírkových předmětů a archiválií.

Druhý seminář pojmenovaný „Specifika digitalizace fotografických materiálů“ vedla koordinátorka digitalizace v Národním technickém muzeu Magdalena Buriánková. Účastníci obdrželi řadu informací o digitalizaci fotografických pozitivů, negativů a historických fotografických materiálů. Byly probírány a diskutovány specifické požadavky na digitalizaci jednotlivých typů předloh a dosažitelné výsledky v závislosti na použitém technickém vybavení. Prostor byl věnován možnostem digitalizace na různých typech skenerů, úpravě digitálních obrazů a kvalitativním požadavkům pro různé využití. V technicky zaměřeném bloku se přítomní dověděli mnohé o technických parametrech různých skenerů – rozlišení, denzitě, barevné hloubce nebo ostrosti. I během tohoto semináře si někteří zájemci prakticky vyzkoušeli na připravené technice pracovní postupy při správném skenování nebo kalibraci zařízení. Nechyběly ani praktické zkušenosti a doporučení.

Seminářů se účastnilo první den celkem 50 účastníků, druhý den pak 47. Z toho bylo 27 účastníků, kteří se účastnili po oba dny. Můžeme konstatovat, že akce proběhla úspěšně, očekávání byla v převážné míře naplněna a ohlasy jsou zpravidla kladné. Odborní pracovníci oddělení informačních služeb a digitalizace NTM v současné době připravují ve spolupráci s CITeM další semináře zaměřené na problematiku informatiky a digitalizace v prostředí paměťových institucí, neboť i podle získané zpětné vazby od účastníků je o nové informace, znalosti a dovednosti mezi pracovníky mnoha kulturních institucí velký zájem.

Národní technické muzeum se participací na těchto seminářích aktivně zapojuje do snahy o vybudování jednoho z odborných metodicko-vzdělávacích pracovišť při národních paměťových institucích v souladu s Národní strategií digitalizace kulturního obsahu na léta 2010 – 2016 připravovaném Ministerstvem kultury České republiky.