Národní technické muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem pořádá dne 19. dubna 2011 mezioborový seminář „Motorismus a šlechta v českých zemích 1894–1945“. Seminář je první akcí konanou v rámci projektu "Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě“, který je podpořen Ministerstvem kultury.

Za posledních sto let automobil ovlivnil a stále ovlivňuje život lidí, jako málokterý z technických vynálezů. České země si ve společenské recepci automobilu prošly vývojem, který je v mnohém společný všem průmyslově vyspělým zemím střední Evropy. Spojení staré rodové i nově nobilitované šlechty s automobilismem je pro leckoho překvapivé a nečekané, ale při podrobnějším studiu objevíme neznámý „urozený svět techniky“. Ačkoli byl svět šlechty jakýmsi sledem tradičních rituálů, přesto se automobil do tohoto zaběhnutého rytmu v mnohých šlechtických rodinách dokázal velmi záhy prosadit. V rámci semináře bude pozornost věnována jednotlivým osobnostem, rodům, ale i otázkám, které přesahují úzce vymezené téma.

Zahájení akce se ujme paní Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ, pan Bc. Karel Ksandr, generální ředitel NTM, a pan PhDr. Miloš Kadlec, ředitel NPÚ ÚOP v Liberci. Čestným hostem je první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR pan Karel Schwarzenberg.

Součástí programu bude komentovaná prohlídka (nejen) šlechtických automobilů v nově instalované Dopravní hale NTM a promítání historických filmových dokumentů.

Místo konání: Národní technické muzeum (kinosál), Kostelní 42, 170 78, Praha 7

Pro další informace se obracejte emailem na milos.horejs (at) ntm­.cz či krizek (at) li­berec.npu.cz nebo telefonicky na tel.: 220 399 215, příp. 485 222 432.

Pozvánka ke stažení zde.

Program ke stažení zde.

Organizační výbor: PhDr. Miloš Hořejš (NTM), Mgr. Jiří Křížek (NPÚ)

Akce je úvodním mezioborovým setkáním historiků, památkářů, archivářů a muzeologů, na které naváže v průběhu let 2012–2015 cyklus putovních výstav po státních i privátních hradech a zámcích České republiky a vydání reprezentativní monografie s výstavním katalogem. Šlechtický motorismus u nás zůstává na rozdíl od anglosaských zemí spíše okrajovou kuriozitou, která byla spojována pouze s několika výjimečnými osobnostmi, a na své komplexnější zdokumentování dosud čeká. Spoluprací Národního památkového ústavu, který je od letošního roku řešitelem vědeckovýzkumného projektu „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace“ a Národního technického muzea, které dlouhodobě dokumentuje dějiny motorismu v českých zemích a má ve svých sbírkách několik unikátních šlechtických vozů, je položen základ k novému pohledu na úlohu techniky v kultuře sledovaného období. Symbolickými mezníky jsou rok 1894, kdy baron Liebieg podnikl známou první dálkovou jízdu automobilem z Liberce do Gondorfu, a rok 1945, resp. 1948, kdy nastala faktická likvidace rodové i nobilitované šlechty komunistickým režimem.