Ministr kultury Lubomír Zaorálek v pondělí 9. prosince 2019 navštívil prostory budoucího Muzea železnice a elektrotechniky NTM, které Národní technické muzeum připravuje v památkově chráněných objektech bývalého depa na Masarykově nádraží v Praze. Nové muzeum bude veřejnosti zpřístupněno v roce 2028, a to na základě usnesení vlády č. 53 ze dne 21. ledna 2019 na realizaci programu: „Péče o národní kulturní dědictví I.“.

Ministr si prohlédl nádvoří areálu budoucí zastřešené haly kolejových vozidel muzea a interiér uložených železničních vozidel.  O projektu diskutoval s generálním ředitelem NTM Karlem Ksandrem a dalšími pracovníky MK a NTM.

Národní technické muzeum připravuje projekt železničního muzea již od roku 2000, kdy rozhodnutím tehdejší Vlády ČR získalo areál bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží. Teprve však až v lednu roku 2019 došlo k významnému kroku, když současná Vláda České republiky schválila národní dotační program „Péče o národní kulturní dědictví I.“, v rámci kterého bylo Národnímu technickému muzeu přiděleno 1 680 milionů Kč na realizaci Muzea železnice a elektrotechniky NTM a stanoven termín realizace do roku 2028. 

Karel Ksandr, generální ředitel NTM, říká: „Nové moderní muzeum, které vznikne v prostorách nejstaršího nádraží v Praze, bude jistě velkým lákadlem pro návštěvníky. Těšit se mohou na železniční expozici s názvem ‚Dvě století železnice‘, která je kromě významných kolejových vozidel seznámí s vývojem české železnice od počátku do současnosti. Druhou samostatnou expozicí bude ‚Svět v sítích‘, kde bude prezentován vývoj v oblasti elektrotechniky, a to jak silnoproudé, tak i slaboproudé. Muzeum, přestože bude založeno na cenných originálních exponátech, bude interaktivní, včetně organizování odjezdů historických parních vlaků z Masarykova nádraží.“