20. ledna si připomeneme čtyři sta let od smrti Rudolfa II., římského císaře a českého krále, mecenáše vědy a umění.
K letošnímu rudolfínskému roku se také připojuje Národní technické muzeum. NTM připravilo pro návštěvníky zcela ojedinělou možnost shlédnout originál plánu Rudolfovy štoly zroku 1593. Originál plánu bude vystaven pouze během pátku 20. ledna a o víkendu 21. a 22. ledna.

V následujícím týdnu bude nahrazen faksimilií. Ta bude k vidění pouze do 29. ledna.
Autorem plánu byl Isaac Phendler, koncipista dvorské komory. Ten dokument vytvořil v roce 1593 a v tomtéž roce byla štola dokončena a začala sloužit svému účelu. Podzemní štola měla přivádět vodu z Vltavy do Královské obory (dnešní Stromovky), kde podle Rudolfova záměru měla vzniknout soustava rybníků.
Plán je nejen jedinečnou technickou památkou dokumentující technologii ražby štoly, ale také uměleckým dílem svědčícím o mistrovství svého tvůrce a dokumentující manýristický styl pražského uměleckého prostředí.
Popisy plánu ve španělštině jsou rámovány do ornamentů s manýristickými motivy. Technická stránka dokumentu zachycuje podélný řez štolou, rozměry, jednotlivé větrací a hloubící šachty, dočteme se z něho i o datech, kdy byly proraženy jednotlivé úseky a jaké jsou mezi nimi vzdálenosti. Pozoruhodné jsou i miniaturní postavičky horníků s nářadím a větrací ohně hořící u jednotlivých šachet.
Spolu s plánem bude vystaven soubor přístrojů z rudolfínské epochy, tj. z přelomu 16. a 17. století: armilární sféra – prstencový model nebeské sféry, sluneční hodiny od Erasma Habermela a dělostřelecký kvadrant. Také představíme nejvýznamnější vědeckou publikaci napsanou v Praze „Astronomia nova“ od Johanna Keplera z roku 1609. Publikace obsahuje známé zákony o pohybu planet.
Ve sbírce astronomie Národního technického muzea se nacházejí také dva velké sextanty, které bývají tradičně nazývány jako tychonské. Oba jsou spojeny s pražským působením Tychona Brahe a Johanna Keplera. Mistrovské kousky z dílen E. Habermela a Heinrich Stolle jsou též zastoupeny ve sbírce. Všechny tyto předměty jsou vystaveny v expozici astronomie ve druhém patře této budovy.