O tom, že tiskařství a umění grafiky spolu od nepaměti úzce souvisí, se lze přesvědčit na výstavě pořádané ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar Praha u příležitosti 100. výročí jeho založení. Výstava je k vidění v expozici Tiskařství Národního technického muzea


Představeny jsou práce členů SČUG Hollar, provedené různými tiskařskými technikami, a zároveň ukázky práce starých řemeslníků-tiskařů, kteří tyto techniky ovládali neméně dobře a výsledky jejich práce se tak často pohybují na hranici mezi uměním a řemeslem.

 

Škála představených technik je široká: dřevořez, dřevoryt, mědirytina, serigrafie, litografie, linoryt, strukturální grafika a digitální grafika.

Abyste získali lepší představu o tom, jak vlastně grafiky vznikají, připravili jsme pro vás tiskařské dílny. V rámci těchto dílem budete moci sledovat, nebo se dokonce zapojit při práci na přípravě a tisku grafik pod vedením zkušených tvůrců, členů SČUG Hollar. Termíny konání dílen a další informace naleznete zde.