PROGRAM:

Přednáškový sál

10:00 – 11:30 BLOK JULES VERNE

10:00 - 10:10 přivítání návštěvníků Meteoru a hostů generálním ředitelem NTM Karlem Ksandrem a autory Meteoru, Jules Verne očima Ondřeje Neffa

10:10 - 10:30 představení Klubu Julese Verna

10:30 - 11:10 přednáška Petra Sobotky: Omyly a pravdy Julese Verna

Julese Verna můžeme označit za popularizátora vědy. Studoval nejnovější vynálezy a objevy a včleňoval je do svých románů. V nich pak domýšlel využití v nejdokonalejší formě. Jsou jeho knihy spolehlivými učebnicemi nebo v nich plácá páté přes deváté? Co říkají dnešní odborníci na jeho texty?

11:10 - 11:20 beseda s Julesem Vernem, který přijde osobně!

11:20 - 11:30 poslech části rozhlasové hry Ze Země na Měsíc vysílané 16. 9. 2018 živě na ČRo Dvojka, jejíž signál byl odrážen od Měsíce!

11:30 - 12:00 přestávka

12:00 – 13:00 BLOK METEOR 55
12:00 - 13:00 Meteor 55 - představení zakladatele Meteoru a 5 vědců zachycených na unikátních fotografiích Khalila Baalbakiho

13:00 - 13:30 přestávka

13:30 – 14:45 PŘEDNÁŠKA

13:30 - 14:45 přednáška RNDr. Jiřího Grygara CSc.: Nezadržitelný vzestup mnohopásmové astronomie

Od pradávna až do r. 1912 se astronomická pozorování týkala jediného pásma elektromagnetického záření. Po objevu kosmických paprsků V. Hessem jsme se sice dozvěděli o bombardování Země protony, elektrony, pozitrony a atomovými jádry, ale pokrok byl pomalý kvůli vlivu magnetických polí na směr letu těchto částic. V 90. letech minulého století však přišel rozvoj neutrinové astronomie, přičemž neutrina se šíří od svých zdrojů přímočaře. Od r. 2016 přibyly gravitační vlny a hned v následujícím roce se podařilo zaznamenat objekty ve třech pásmech současně. To povede k další zásadní proměně astronomie, resp. astročásticové fyziky.

14:45 - 15:00 přestávka

15:00 – 16:30 BLOK METEOR 55

15:00 - 16:30 Meteor speciál za účasti zakladatele Meteoru Josefa Kleibla - nahrávání pořadu, který bude odvysílán po sestřihu o týden později. Hosté: Jiří Grygar, Jaroslav Petr, František Koukolík, Helena Tlaskalová, Václav Pačes, Oldřich Vlach nebo Miloň Čepelka.

16:30 - 17:00 přestávka


17:00 - 18:00 komentovaná prohlídka - p. Plavec

DALŠÍ PROGRAM
Foyer 2. patro - výstava 55 vědců Meteoru (potrvá do konce roku 2018)

Meteor je populárně-vědecký magazín, který je vysílán v rozhlasovém éteru nepřetržitě už 55 let. U příležitosti 50. narozenin vznikla unikátní fotogalerie vědců, kteří s pořadem spolupracují. V netradičních situacích zachycujících jejich vědeckou práci je ztvárnil fotograf Khalil Baalbaki ve spolupráci s tehdejším autorem Meteoru Markem Janáčem. Výstava se stala putovní a získala i cenu Akademie věd v soutěžní přehlídce popularizace vědy SCIAP 2013. Po pěti letech, když Meteor slaví 55. narozeniny, byla galerie vědců doplněna o dalších 5 spolupracovníků Meteoru a také o otce zakladatele, Josefa Kleibla. Nové fotografie byly pořízeny v duchu románů Julese Verna. Meteor můžete poslouchat na stanici Český rozhlas Dvojka každé sobotní dopoledne.

UNIKÁTNÍ KOMBINÉZA

Letos připomínáme několik významných událostí, které jsou spojena s osobou Františka Běhounka (27. října 1898 Praha-Holešovice – 1. ledna 1973 Karlovy Vary). Byl to český fyzik, akademik, profesor a spisovatel, autor odborné literatury, literatury pro mládež a science fiction. Výročí jsou následující: 90 let od letu vzducholodi Italia, 120 let od jeho narození, 50 let od startu plynového balónu Praga atd. V přednáškovém sále instalujeme kombinézu Františka Běhounka ze sbírek NTM.

Návštěvníci si odnesou dárky z Meteoru a budou mít příležitost prohlédnout si expozice NTM.

Starší vydání magazínu Meteor vysílá také ve dnech 12. – 28.9.2018 Rádio Retro, které můžete naladit v digitální síti DAB nebo na internetu.