Pro zájemce o tradiční tiskařské techniky jsme připravili celodenní sobotní tvůrčí dílny. Věnovat se budeme převážně práci s dřevěným a kovovým písmem a následnému tisku vytvořeného designu na obtahovacím nebo pákovém lisu. Výsledkem bude autentický typografický leták, plakát, PF, ex-libris, třeba i potisk vašeho trička. Přehled volných temínů workshopů a další podrobnosti naleznete v aktualitě.

Volné termíny naleznete na následujícím odkaze, kde se můžete také přihlásit: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BY3r_uxYhmMJ4fnj4DeogXdyjUcgzc0ff8S4AcfryFc/edit?usp=sharing

 

Účastnický poplatek ve výši 700 Kč bude vybírán v hotovosti v den konání kurzu na pokladně NTM.

Trvání dílny od 10:00 do 17.00. V průběhu dne 45 minut přestávka na oběd. Sraz na služební vrátnici NTM.

Kapacita dílny jsou 4 osoby.

Vezměte si s sebou také pracovní oděv – skvrny od barev nelze ničím vyprat.

 

Náplň kurzu

Jelikož je knihtisk zcela jistě technologií, kterou lze snadno využít i v dnešním polygrafickém průmyslu, hlavním posláním kurzu nebude jen jeho zviditelnění coby historického řemesla, ale především jeho uvedení do kontextu dnešní doby.

Předpokladem je vztah k tisku a typografii a jistá míra zručnosti a představivosti. Zájemcům předem doporučujeme promyslet si textový obsah jejich tisku, ať už půjde o inspiraci dobovými plakáty, konkrétní frázi oblíbeného autora nebo jinou konceptuální formu tiskového designu.

  1. Úvod (stručná historie expozice)
  2. Seznámení s pracovními pomůckami a procesem
  3. Základy práce s písmem
  4. Design (výběr písma, papíru, barev a promyšlení případného soutisku)
  5. Seznámení s lisem
  6. Tisk