Komentované prohlídky s autory výstavy jsou volně přístupné v rámci vstupného do muzea.

Sobota 18.4., 11:00 a 14:00
Úterý 21.4., 17:00

Ing. Přemysl Koblic (1892 - 1955) patřil v 30. - 50. letech 20. století k předním českým fotografům a odborníkům zabývajícím se fotografickou chemií. Výstava představuje Koblicův fond uložený v Národním technickém muzeu, šíři Koblicova záběru a jeho přínos české umělecké fotografii. Koblicův záběr byl široký, věnoval se žánrové fotografii, tématům práce, sportu, železnice, sociální fotografii. Koblicovy snímky získaly s odstupem času značnou dokumentární hodnotu. Přerod některých pražských lokalit je demonstrován v další části výstavy, kde jsou původní Koblicovy snímky konfrontovány s jejich současnými protějšky.

Proběhlé prohlídky:
Středa 18.3., 14:00