Národní technické muzeum oznamuje, že Knihovna Národního technického muzea bude trvale otevřena od 16. září 2014 ve dnech úterý a středa od 9:00 do 17:00 hodin.

Badatelna Archivu NTM a Muzea architektury a stavitelství NTM bude otevřena s ohledem na dokončování generální inventury, vyhlášené MV ČR v souladu s § 44 písm. i) zákona č. 499/2004 Sb. a prodloužené na základě bodu č. II Pokynu k jejímu provedení do 31. 12. 2014 (čj. MV-9530-9/AS-2012), od 6. ledna 2015.
Za vzniklé komplikace se veřejnosti omlouváme.


Pro informace o aktuálním stavu sledujte tuto webovou stránku.