Kalendář Národního technického muzea je ukázkou prací studentů pražské techniky uložených ve dvou archivech NTM.

Kalendář je k zakoupení na eshopu NTM nebo v muzejní prodejně. 
 

V Archivu architektury NTM a v Archivu NTM se nachází více než tři tisíce studentských prací z různých škol. Nejstarší pochází sice již z konce 18. století, největší zastoupení však má období druhé poloviny 19. století až třicátých let 20. století. Všechny prezentované práce v tomto kalendáři pocházejí z učeben předchůdců dnešního Českého vysokého učení technického v Praze.
Ukázka v tomto kalendáři zobrazuje pestrost celého materiálu. Značnou hodnotu mají i další výkresy, kde student na jednom kartonu shrnul určitou tematiku, například základní dobové znalosti o konkrétní historické konstrukci. Řadu výkresů již Národní technické muzeum využilo v posledních letech v rámci svých expozic, výstav či ve vydaných knihách i katalozích.