Národní technické muzeum ve čtvrtek 19. března 2009 navštívili Ing. Tomáš Sousedík, syn významné osobnosti českého elektronického průmyslu, vynálezce a politika Josefa Sousedíka, a šéfredaktor časopisu Elektro, Ing. Jiří Kohutka.

Ing. Tomáš Sousedík se na Národní technické muzeum obrátil s prosbou o vyhotovení dobrozdání technického muzea k návrhu na udělení Řádu T. G. Masaryka in memoriam Josefu Sousedíkovi. Návrh předkládá Český svaz bojovníků za svobodu, představitelé města Vsetína a Sousedíkova rodina. Vedení NTM této žádosti ochotně vyhovělo.

Josef Sousedík se narodil v roce 1894. Vyučil se zámečníkem a později ve vlastní firmě zaměstnával na 350 lidí. Výjimečně talentovanému vynálezci bylo za jeho života uděleno 50 československých patentů (některé z nich byly i patenty světovými). Patřily mezi např. letadlo s kolmým startem, elektrické kormidlo pro motorové lodě, pohony kolejových a silničních vozidel, elektrické stroje určené k užití v průmyslu apod. Podílel se na vývoji benzinoelektrického hnacího agregátu pro motor rychlovlaku Strela, který maximální dosahovanou rychlostí 150 km/h patřil ve své době k nejrychlejším vlakům na světě. Josef Sousedík byl aktivní i politicky. Ve 20. a 30. letech byl starostou města Vsetína. Byl osobním přítelem Tomáše Bati a Tomáše. G. Masaryka. V průběhu druhé světové války se aktivně zapojil do protifašistického oboje a byl členem několik partyzánských skupin. V prosinci 1944 byl zatčen gestapem a při výslechu zastřelen. Po válce mu byl prezidentem Edvardem Benešem udělen Československý válečný kříž.

Pan Sousedík a pan Kohutka informovali ředitele NTM o záměru napsat a vydat knihu o životě a díle Josefa Sousedíka a požádali v této souvislosti o spolupráci s Národním technickým muzeem, které má ve svých sbírkách některé Sousedíkovy výrobky – např. hnací elektromotor benzinoelektrického automobilu, jednu z nejvýznamnějších vynálezcových konstrukcí. Zmíněna byla též možnost nových akvizic zachovalých strojů a zařízení z dílny Josefa Sousedíka pro NTM.

Sousedíkův nábojový elektromotor
Zleva: Ing Zdeněk Rasl, náměstek ředitele muzea pro sbírky, Ing. Tomáš Sousedík, generální ředitel NTM Mgr. Horymír Kubíček, Ing. Jiří Kohutka, z časopisu Elektro, Mgr. Jiří Střecha, ředitel Železničního muzea NTM
Ředitel muzea v družném rozhovoru s oběma hosty; v pozadí tisková mluvčí muzea Mgr. Alice Tříšťková

Autor: Alice Třísková