Na den 20. prosince 2010 svolal generální ředitel Národního technického muzea Bc. Karel Ksandr zasedání nové Vědecké rady NTM. Jednání zahájil ministr kultury MUDr. Jiří Besser, který vyjádřil svou maximální podporu otevření NTM a kladně kvitoval i den otevřených dveří, který se v muzeu konal 29. prosince 2010.

Poté se slova ujal generální ředitel NTM Bc. Karel Ksandr, který na úvod svého proslovu představil externí i interní členy nově ustavené muzejní Vědecké rady NTM. Členy vědecké rady byli jmenováni: externí členové – PhDr. Fragner Benjamin, Prof. Ing. Havlíček Václav, CSc., Dr. Heyrovský Michael, Prof. PhDr. Horyna Mojmír, Ing. Ignačák Tomáš, Prof. RNDr. Illnerová Helena, DrSc., Ing. Jandáček Václav, Prof. JUDr. Karfíková Marie, CSc., Plk. Mgr. Knížek Aleš, Doc. PhDr. Kotalík Jiří, Csc., Doc. Ing. Kotlík Petr, CSc., Doc. Ing. Koubek Josef, CSc., PhDr. Králík Jan, Prof. RNDr. Kraus Ivo, DrSc., Ing. Křeček Pavel, PhDr. Lukeš Michal, PhD., Prof. RNDr. Pačes Václav, DrSc., Prof. Judr. Pavlíček Václav, Csc., PhDr. Součková Jana, DrSc., PhDr. Strnadová Zuzana, PhDr. Suchomel Filip, PhD., Ing. Vykydal Vlastimil, Prof. Ing. Wilhelm Ivan, CSc., Ing. Zeithammer Karel, Ing. Zídek Svatopluk, interní členové – PhDr. Ebel Martin, PhD., PhDr. Hořejš Miloš, PhDr. Hozák Jan, Mgr. Nezmeškal Arnošt.

Předsedou byl, podle tradice z dob vědeckých rad muzea z první poloviny 20. století, zvolen rektor ČVUT Prof. Ing. Havlíček Václav, CSc., jenž předsednictví s díky přijal. Tajemníkem vědecké rady byl zvolen PhDr. Miloš Hořejš. Členům Vědecké rady byla předložena, vedle nově sestaveného „Jednacího řádu Muzejní vědecké rady“ i „Základní koncepční představa o poslání, cílech, řízení a financování NTM s výhledem do budoucnosti“. S touto koncepcí se Bc. Karel Ksandr zúčastnil konkurzu na generálního ředitele NTM. Vědecká rada by se k oběma zmíněným materiálům měla vyjádřit na svém příštím zasedání v březnu 2011.

Pan ministr i členové Vědecké rady byli následně pozvání k prohlídce dokončovaných expozic a navštívili dopravní halu, expozici Architektury a stavitelství, Astronomii a Tiskařství. Přítomní konstatovali, že kurátoři jednotlivých expozic odvedli velký kus práce.

Termín příštího zasedání stanoven předběžně na březen 2011.

 

Autor: PhDr. Miloš Hořejš