I přestože jsme letos nabídli nahlédnout do našich sbírek jen na venkovním prostranství před muzeem, přišlo za námi bezmála 8, 5 tis. návštěvníků.

Po celou dobu panovala velice dobrá atmosféra, kterou podtrhlo i nádherné počasí. Velice nás potěšilo, že mezi našimi skalními příznivci vyrůstá nová mladá generace. Zejména v úvodních hodinách převažovaly mladé rodiny s dětmi a hlavně díky nim byly vidět balonky s logem NTM po celé Praze.

Bezpochyby největší zájem byl o technické věci, které si mohli návštěvníci sami vyzkoušet a odnést si např. vlastnoručně zašifrovanou telegrafickou zprávu či proniknout do principu fungování Staroměstského orloje. Mezi takové patřil určitě stan s elektronickými a akustickými předměty, který byl po celou dobu beznadějně obležen návštěvníky.
S velkým zájmem se samozřejmě setkaly i vystavované exponáty z dopravní haly a při nastartování motocyklu Čechie se přesouvaly skupinky lidí právě k tomuto místu.

Návštěvníci hodnotili celou akci velice kladně a zaznamenali jsme spoustu dotazů směřovaných k osudu muzea i současné rekonstrukci a náplni nových expozic. Byli jsme však dobře připraveni a v zadní části areálu byla k vidění filmová smyčka, která nabídla historii muzea až po současný stav a nástin nových expozic.

Autor: Ilona Petřinová