V Národním technickém muzeu se konal ve dnech od 5. do 6. 8. 2010 21. ročník mezinárodní konference o historii kola, jíž se zúčastnili badatelé z mnoha zemí světa, z Irska, Velké Británie, Francie, Finska, Nového Zélandu, Německa, USA, Maďarska, Holandska, Kanady, Austrálie nebo Belgie.

Jelikož tento dopravní prostředek zasahuje do všech oblastí života společnosti, byla tu řeč o kole a sportu, kole a Bauhausu, o kole v souvislosti s divadlem a výtvarným umění, nebo o kole a vojsku či průmyslu. Jak víme, z každé konference vzniká výpravná kniha všech příspěvků – doufejme, že kniha přednášek z 21. konference se mezi nimi neztratí. Pro účastníky konference připravilo NTM přehlídku několika zajímavých strojů, které dokládají, že kola byla v Čechách vždycky doma a že je čím se pochlubit. Na co jsme pyšní především – že historie kola v českých zemích je spojena s význačnými osobnostmi jako byl Josef Kohout. Díky jemu a dále díky Augustinu Vondřichovi muzeum disponuje krásnou kolekcí kol.

V pátek 6. srpna pak byly do sbírek NTM předána jako dar dvě jízdní kola od českých firem Author a Štěrba.

Bližší informace ke stažení zde.

Organizátoři konference Mgr. Arnošt Nezmeškal a PhDr. Jan Králík

Konference ICHC

Výstava historických kol ve vestibulu NTM

Robert Štěrba hovoří při slavnostním předávání daru dvou kol od firmy Author (kolo v pozadí) a kola Štěrba