Jednou za měsíc, vždy v pondělí do 18 hodin, se konají v přednáškovém sále NTM přednášky  Klubu Za starou Prahu z cyklu věnovaného městu Praze.

23.1. 2017 - PhDr. Helga Turková - Liduše G. Mostecká a její Malostranské pověsti

 

PhDr. Helga Turková - Liduše G. Mostecká a její Malostranské pověsti

Vzpomínka na Ing. L. Štědrou, rozenou Marianiovou. Byla členkou Spolku spisovatelů beletristů Máj a psala pod pseudonymem Liduše G. Mostecká. V občanském životě byla profesorkou na tehdejší 20. jedenáctileté střední škole v Belojannisově (nyní Drtinově) třídě v Praze 5 - Smíchov. Milovala však Malou Stranu, bydlila na Kampě, v domě vedle herce Národního divadla Eduarda Kohouta. Dvě její dcery, dvojčata Libuše a Ludmila, se staly herečkami. Mezi její žáky náležel místopředseda Klubu, Ing. arch. Jan Bárta, jeho manželka Zora a také přednášející. V roce 1988 věnovala Ing. L. Štědrá strojopis svých Malostranských pověstí do Klubu Za starou Prahu.

Vstup volný.