Osm let trvala náročná oprava historického dvojplošníku ze sbírek Národního technického muzea s označením C-104 Bücker-Jungmann. Letoun byl uveden do letuschopného stavu a může být podroben letovým zkouškám tak, aby získal osvědčení k letové způsobilosti. Odborné veřejnosti bude představen a za příznivého počasí předveden v letu 25. listopadu v 10 hodin dopoledne v areálu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Praze-Letňanech.

Letoun Bücker Bü-131 Jungmann, licenčně vyráběný v Československu pod označením C-104, byl vyroben v továrně Aero v Praze-Vysočanech v druhé polovině 40. let s výrobním číslem 254 a původní imatrikulační značkou OK-AXY. Jeho provoz v Aeroklubu Chrudim byl ukončen v roce 1961. Poté byl stroj získán do Národního technického muzea, kde se stal součástí leteckých sbírek.

V dopravní hale NTM byl letoun zavěšen od roku 1979 do října roku 1999, kdy jej svěsili pracovníci firmy BMZ Air Service, s. r. o. Na základě dlouhodobé zápůjční smlouvy pak tato firma v srpnu 2000 započala s opravami tak, aby byl letoun uveden zpět do letuschopného stavu a mohl získat osvědčení letové způsobilosti.

Cílem bylo, aby letadlo bylo certifikováno v kategorii „standardní“, tedy schopné normálního leteckého provozu, a nikoliv pouze se zvláštním osvědčením letové způsobilosti v kategorii „experimental“, které se vydává pro letecké veterány. Aby však mohlo být letadlo C-104 uznáno jako plně akrobatické, musela být upravena přední část konstrukce trupu. Bylo například nutné zesílit stěny trubek konstrukce trupu z 0,75 mm na 1 mm. Drak letounu byl celkově opraven a místo původního motoru Walter Minor 4-III byl do stroje vestavěn nový motor M332. Stroj je nově vybaven, pro tento účel speciálně vyvinutou, na zemi stavitelnou vrtulí. Letounu se vrátila jeho historická typová podoba letadla Bücker-Jungmann. Proto se změnily i jeho rozměry přední část trupu v ose vrtule byla zkrácena o 250 mm.

Povrchová úprava a barevné provedení bylo zvoleno s ohledem na prezentaci Národního technického muzea. Původní zelené khaki vojenské zbarvení bylo nahrazeno zlatou barvou v kombinaci s černou a trup letounu byl opatřen speciální imatrikulační poznávací značkou OK-NTM. Takto ztvárněný Bücker je jediný svého druhu na světě a stane se tudíž nezaměnitelným.

Letoun bude provozovat firma BMZ Air Service na letišti v Praze-Letňanech a také v akrobatické škole Jiřího Durase v Karlových Varech. Piloti akrobati Vladimír Peroutka, Ing. Jiří Kobrle, Jiří Duras nebo Tomáš Kořínek jej budou předvádět na leteckých přehlídkách a produkcích nejen u nás, ale po celé Evropě i jinde ve světě. V současné době již probíhají potřebná jednání s Úřadem civilního letectví ČR pro následné vydání osvědčení letecké způsobilosti.

Letoun bude sloužit k propagaci Národního technického muzea i jako živá připomínka práce všech firem, které se zasloužily o jeho technické vzkříšení a znovuuvedení do provozu.

Podrobnější informace.

Fotoreportáž z předvádění letadla C-104 Bücker-Jungmann

Autor: Alice Třísková, Petr Cenker