Při příležitosti 26. generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM Praha 2022 se v našem hlavním městě schází 3000 muzejních odborníků ze 124 zemí světa.  Motem konference je „Muzea mají sílu měnit svět kolem nás!“. Národní technické muzeum se společně s Národním zemědělským muzeem v pondělí 22. srpna 2022 stane hostitelem největší události generální konference – slavnostního zahájení a společného setkání účastníků z celého světa.

„Národní technické muzeum je jedním z nejstarších technických muzeí. Vzniklo v roce 1908 jako Technické muzeum Království českého, ale jeho kořeny sahají až do roku 1862 do doby budování sbírek Vojty Náprstka. V roce 1972 byl v Národním technickém muzeu založen CIMUSET (Mezinárodní komise pro muzea a sbírky vědy a techniky ICOM), je nám tedy velkou ctí, že v roce 50. výročí CIMUSETu se stalo Národní technické muzeum místem slavnostního zahájení Generální konference ICOM Prague 2022, “ řekl generální ředitel NTM Karel Ksandr.“