Dne 13. května 2011 uplynulo 100 let od prvního historického českého dálkového letu, kdy Ing. Jan Kašpar přeletěl z Pardubic do Velké Chuchle. Tímto průkopnickým činem Jana Kašpara se začal psát příběh české aviatiky.

Před budovou Národního technického muzea byla v pátek 13. května vystavena replika Kašparova Blériotu, která na památku slavného letu toho rána vzlétla z Pardubic a přistála na závodišti Velká Chuchle. Večer v dopravní hale muzea Česká národní banka představila u příležitosti slavného Kašparova letu pamětní stříbrnou minci a návštěvníkům zazpívaly sestry Havelkovy a zahrál Day Dream Band Petra Hanzlíka.

V sobotu 14. května NTM a České dráhy vypravili salonní vůz Ferdinanda d´Este s parní lokomotivou „Ušatá“ ze sbírek NTM z Masarykova nádraží do Pardubic. Po celou dobu pobytu vlaku v Pardubicích byl salonní vůz přístupný návštěvníkům. Zatímco v NTM v Praze se promítaly filmy s leteckou tématikou a proběhla letecká přehlídka modelů letadel. Po oba víkendové dny se malí návštěvníci NTM mohli zúčastnit výtvarných dílen.