O Pražské muzejní noci 11. června 2011 prošlo branami Národního technického muzea 7 320 návštěvníků.