Pro zájemce o klasické fotografické techniky probíhají na podzim 2015 tvůrčí dílny zaměřené na jejich osvojení.
21.11. - Gumotisk
5.-6.12. - Fotografování technickými přístroji velkého formátu

Registrace je nutná na emailu: photoworkshop@ntm.cz
Platbu prosím proveďte nejpozději 10 dnů předem na účet NTM (číslo účtu zašleme). Po obdržení platby bude vaše účast definitivně potvrzena. Uveďte kontakt na sebe, včetně adresy a telefonu. Pokud se nebudete moci zúčastnit, dejte pokud možno vědět ihned, aby mohli být kontaktováni náhradníci.


sobota 21. 11. 2015 - Gumotisk

Účastníci se seznámí s historickým fotografickým procesem gumotisku podle dobového principu. Součástí bude teoretický a praktický úvod do problematiky gumotisku – fyzické ukázky, vysvětlení praktického postupu. Dále výběr vhodného negativu pro techniku gumotisku. Představeny budou principy míchání emulzí, příprava papírového povrchu, exponování UV světlem a vyvolávání.

Nejdřív proběhne úvodní výklad a ukázka hotových prací. Následuje individuální práce účastníků: míchání, nanášení a sušení emulze, exponování, vyvolávání a sušení obrazu. Opakování tohoto procesu se zopakuje ještě jednou až dvakrát, čímž se vytvoří 3-vrstvový gumotisk. Každý z účastníků by si měl zhotovit  1-2  gumotisky ve finální podobě.

Dílna je určena k celkovému obeznámení se s procesem, mohou přijít i úplní začátečníci. Absolventi této tvůrčí dílny by měli být schopni si pak doma vytvářet gumotisky a experimentovat s metodou.

Účastníci si přinesou vlastní negativy – svitkové, velkoformátové nebo digitální, vhodné pro kontaktní práci – tj. velikost negativu je shodná s velikostí finální fotografie, tedy neurčena k zvětšování. Kontrast by měl být spíš měkčí, větší kontrast není vhodný. Maximální velikost negativu 13 x 18 cm.

Vezměte si s sebou pracovní oděv, skvrny od některých chemikálií není možné vyprat.

Sraz v 8.45 ve služební vrátnici NTM. Začátek  v 9:00 hodin, polední přestávka 45 minut, konec  mezi 16. a 17. hodinou. Vede Katarína Mocáková, spolupráce NTM Tomáš Štanzel.

Cena 900 Kč, údaje k platbě zašleme po přihlášení.

Kapacita dílny 6 účastníků

 


sobota a neděle 5. a 6. 12. 2015 - Fotografování technickými přístroji velkého formátu

Účastníci si vyzkouší práci s technickým fotografickým přístrojem typu Sinar. Proběhne seznámení se s prvky přístroje – účely a principy výsuvu, naklánění a natáčení standard, dále s objektivy a příslušenstvím pro velkoformátové přístroje, exponometrií, zpracováním negativu i pozitivu. Součástí bude přednáška, diskuze, praktické fotografování v exteriéru i ateliéru na černobílý film 4 x 5 palců. Přístroje, materiál a laboratorní zpracování jsou zajištěny. Proběhne rovněž naskenování negativů a projekce.
Absolvent tvůrčí dílny by měl být schopen kvalifikovaně používat studiový technický fotografický přístroj na velký formát a plně využít všech jeho možností.

Tvůrčí dílna je dvoudenní. Kapacita je 8 účastníků, pracuje se po dvojicích. Sraz v sobotu 5.12.  v 9:30 na služební vrátnici NTM (vlevo od hlavního vchodu po schodech dolů), konec v neděli 6. 12. v 16:30. Vezměte si s sebou pracovní oblečení do fotokomory.
Lektoři: Petr Velkoborský a Jindřich Čermák. Spolupráce NTM: Tomáš Štanzel

Cena workshopu je 1 700 Kč, údaje k platbě zašleme po přihlášení.

 


PROBĚHLÉ: sobota 31. 10. 2015 - Vyvolávání černobílých filmů - mystický proces?

Dílna je zaměřena na porozumění principů vyvolávání černobílých negativních filmů. Která vývojka ze stovek známých a desítek nabízených na trhu je správná? Jak se má film vyvolat k dosažení potřebné gradace, jemného zrna, ostrosti a maximální citlivosti? Na tyto a další otázky podá odpověď tvůrčí dílna vedená Tomášem Štanzelem.

Na programu budou hlediska, cíle a kritéria vyvolávání novodobých černobílých filmů, druhy vývojek, rozdíly v jejich vlastnostech. Dále vyložení úlohy a principu senzitogramu, jak číst senzitometrickou charakteristiku. Ukázka práce s denzitometrem. Vyzkoušení a osvojení si vlastní metody nastavení procesu vyvolávání pomocí fotografování šedé tabulky. Tuto metodu je možné provozovat snadno v domácích podmínkách bez speciálních přístrojů a po absolvování této tvůrčí dílny by ji měl zvládnout každý účastník. Popis metodiky na požádání zašleme předem. Další témata podle zájmu účastníků a časových možností.

K dispozici jsou fotografické přístroje i fotografické materiály, pokud si účastníci chtějí vyzkoušet vlastní, mohou si je vzít s sebou. Vezměte si s sebou též pracovní oděv, skvrny od vývojky není možné ničím vyprat.

Cena 700 Kč, údaje k platbě zašleme po přihlášení.

Sraz v 9.30 ve služební vrátnici NTM. Polední přestávka 45 minut, konec do 17 hodin. Pracuje se po dvojicích. Pracoviště má ateliér, suchou a mokrou místnost. V suché místnosti proběhne výklad, v ateliéru fotografování, v mokré komoře zpracování filmů.