Krása techniky ve fotografii je fotografická soutěž vyhlášená v rámci Týdne vědy a techniky 2011 a je určená pro mladé fotografy, kteří ke dni uzávěrky soutěže, tj. 20. října 2011, nedovrší 25 let.

Krása techniky ve fotografii je fotografická soutěž vyhlášená v rámci Týdne vědy a techniky 2011 a je určená pro mladé fotografy, kteří ke dni uzávěrky soutěže, tj. 20. října 2011, nedovrší 25 let.

Pravidla soutěže:

1. Organizátor soutěže
Organizátorem fotografické soutěže Krása techniky ve fotografii (dále jen „soutěž“) je Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7. Kontaktní osoba: Ivana Lorencová, e-mail: ivana.lorencova@ntm.cz

2. Téma soutěže
Celek nebo detail libovolného technického objektu z oblasti dopravy, architektury a stavitelství, astronomie, polygrafie, strojírenství, spotřebního průmyslu, průmyslového designu, hornictví, hutnictví ad. Vítány budou i snímky lidí profesionálně spjatých s uvedenými objekty v jejich autentickém prostředí. Fotografovat je též možno v budově NTM a to po předběžném objednání na výše uvedené emailové adrese.
Možné náměty:
- Všední den s technikou
- Technika všude kolem nás
- Technika a umění
- Sluší technika krajině?
- Krása řemesla – tvary, funkce a lidský rozměr techniky
- Krása detailu

3. Doba trvání soutěže
Fotografie se přijímají od 15. června do 20. října 2011.

4. Pravidla pro odevzdávání soutěžních prací
Každý soutěžící může zaslat maximálně 3 práce (Tři jednotlivé fotografie, nebo tři soubory fotografií skládající se maximálně z pěti snímků. Soubor musí dokumentovat jedno téma a bude hodnocen jako celek). Fotografie mohou účastníci zasílat elektronicky prostřednictvím e-mailu či úschovny http://www.uschovna.cz na adresu ivana.lorencova@ntm.cz. Snímky se přijímají ve formátech JPEG nebo TIFF. Minimální velikost soutěžní fotografie je 5 Mpx. Každá zásilka musí být doplněna seznamem s názvy všech zaslaných snímků, jménem a příjmením soutěžícího a jeho e-mailovou adresou.

5. Posouzení prací a vyhlášení výsledků
O vítězných snímcích rozhodne odborná porota. Porota bude hodnotit námět, obsah, technické zpracování, originalitu a naplnění tématu soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci Týdne vědy a techniky dne 3. listopadu od 15 hodin v budově NTM.

6. Výhry
1. cena:
Fotoaparát Canon PowerShot SX 230, čestné vstupenky do NTM pro 2 osoby
2. cena:
Poukázka v hodnotě 1000 Kč na nákup zboží a fotografické služby u FotoŠkoda, publikace Jan Hozák: Příběh Národního technického muzea, čestné vstupenky do NTM pro 2 osoby
3. cena:
Poukázka v hodnotě 500 Kč na nákup zboží a fotografické služby u FotoŠkoda, publikace Tvář průmyslové doby, čestné vstupenky do NTM pro 2 osoby
4. cena:
Poukázka v hodnotě 250 Kč na nákup zboží a fotografické služby u FotoŠkoda, publikace Karel Šmirous: Autochromy, čestné vstupenky do NTM pro 2 osoby

Věcné výhry nelze vymáhat právní cestou ani alternativně vyplatit v hotovosti.

7. Obecná ustanovení
Zasláním fotografií přebírá jejich autor odpovědnost za jejich obsah. Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát práv třetích osob, jejich soukromí a práva na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže potvrzuje její autor, že fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu. Autor odesláním fotografie do soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely této soutěže a výslovně a bezvýhradně potvrzuje, že osoby zachycené na fotografii souhlasí s jejím zveřejněním. Odesláním fotografie do soutěže uděluje autor bezplatně organizátorovi územně a časově neomezenou nevýhradní licenci k fotografii, která zahrnuje právo organizátora zveřejňovat a vystavovat fotografie fotografie na výstavách, webových a prezentačních akcích organizátora spojených se soutěží a souvisejícími akcemi. Organizátor bude při užívání fotografie uvádět u fotografie jméno autora způsobem přiměřeným způsobu užití fotografie.

8. Partner
CANON

Podmínky soutěže ke stažení zde

Foto: Petr Lorenc