Dne 16. dubna 2008 byla dána do užívání emise tří poštovních známek vydávaných ke stoletému výročí založení NTM. Zároveň jsou k dispozici i obálky prvního dne oražené příležitostným razítkem. Námětem vyobrazení na známkách i obálkách jsou technické unikáty se sbírek muzea. Je to poprvé, kdy Česká pošta věnovala Národnímu technickému muzeu celou emisi známek.

Na známce s hodnotou 10 Kč je vyobrazen astronomický teodolit od firmy Reichenbach – Ertel vyrobený kolem roku 1830. Na příslušné obálce prvního dne vydání je ztvárněn mikroskop vyrobený J. Goernerem roku 1776. Na známce s hodnotou 14 Kč je červený sportovní automobil JAWA 750, konstruovaný pro závod 1000 mil československých v roce 1935. Příslušná obálka zobrazuje motocykl Premier, model SL, 500 ccm, OHV z roku 1931. Benzinový spalovací motor systému Siegfrieda Marcuse, vyrobený v Adamovských strojírnách kolem roku 1889, se stal námětem pro obálku s hodnotou 18 Kč. Na obálce je ztvárněna benzolová důlní lokomotiva Ruhrthal z roku 1912, výrobek německé firmy Schwarz – Dyck.

Autorem návrhů vyobrazení i rytecké práce je klasik české známkové tvorby, rytec Bedřich Housa. Z jeho ateliéru už v minulosti vzešly i další známky s technickými náměty – např. emise Historické závodní automobily z roku 1994, kde na známce hodnoty 2 Kč je zachycen závodní automobil NW z roku 1900, který je ve sbírkách NTM, a emise Historická užitková vozidla, mezi nimiž hodnotu 4,60 Kč zastupuje sentinel Škoda, uložený dnes v depozitáři NTM.

Známky jsou vytištěny rotačním ocelotiskem kombinovaným s hlubotiskem a autorem razítek na obálkách prvního dne vydání je rovněž Bedřich Housa. Je možné je zakoupit ve specializovaných filatelistických prodejnách a na hlavních poštách.

Technické muzeum království českého bylo založeno na manifestační schůzi 5. července 1908. První sbírky muzea bylo možné navštívit v budově Schwarzenberského paláce dne 28. září 1910. V letech 1938–1942 byla vybudována vlastní budova muzea na pražské Letné. Po zestátnění v roce 1951 získalo muzeum svůj oficiální název Národní technické muzeum, pod kterým ho známe dodnes.

Muzeum v současnosti prochází náročnou rekonstrukcí. Stavební práce v budově na Letné skončí letos. Stavebníci uvolní prostor muzejníkům, kteří začnou zaplňovat nové i zrekonstruované výstavní sály zajímavými exponáty. Vedle tradičních instalací se návštěvníkům poprvé představí nové expozice architektury, stavitelství a designu a expozice tiskařství. Postupné otevírání muzea je plánováno na léta 2009–2010.

Autor: Alice Třísková