Jedna z nejatraktiv­nějších expozic NTM pozvolna ztrácí svou původní podobu.

V září jsme za pomoci těžké techniky zahájili odvážení železničních vozidel, která se stanou součástí nové expozice Železničního muzea. V těchto dnech byly vybourány vitríny na galeriích a započalo se svěšováním letadel.

Z Dopravní haly se stěhovala nejen letadla, ale i veškeré modely letadel, lodí a železničních modelů. Koncem listopadu je budou následovat kola a motocykly. Do depozitáře v Chomutově byly odvezeny další lokomotivy a tramvajová lokomotiva Gartenau. Všechny zbylé sbírkové předměty – letadla, lokomotivy i vagóny – je třeba zakrýt a zabránit tak jejich znečištění. Stavbaři poté okamžitě zahájí přípravné práce. Prvním krokem, který nastane v prvním prosincovém týdnu, bude výměna oken na III. galerii Dopravní haly. Posléze budou vybourána vjezdová vrata do Dopravní haly a otvor bude pevně zabedněn. Tento stav potrvá tři měsíce.

Foto Kateřina Uksová

Dopravní hala Národního technického muzea – vizualizace budoucí podoby.

Návrh: MgA. Marcela Steinbachová / Skupina

Autorský team: MgA. Marcela Steinbachová, MgA. Bronislav Stratil, Bc. Marek Kopeć, MgA. Kristof Kintera

www.skupina.org

Autor: Barbara Resnerová