Ve dnech 14. až 15. srpna, v době konání tradiční plaské poutě, bude mimořádně zpřístupněn veřejnosti kryt civilní obrany pod prelaturou kláštera v Plasích. Kromě prohlídky krytu bude možné navštívit rovněž další objekty spravované Národním technickým muzeem.

Klášterní sýpka s Královskou kaplí a hodinovou věží je přístupná prohlídkovým okruhem. Návštěvníci zde mají navíc možnost zhlédnout výstavu věnovanou minulosti, současnosti a budoucnosti plaského pivovaru. Součástí instalace je také výběr exponátů ze sbírek Muzea architektury a stavitelství, které budou od roku 2015 prezentovány v adaptovaných prostorech pivovarského areálu v rámci Centra stavitelského dědictví. V altánu opatské zahrady (proti sýpce) bude o pouťovém víkendu instalována výstava fotografií a koláží dr. L. Maškové „Nech promluvit kámen“ a v opatském sále prelatury si bude možné prohlédnout výstavu fotoklubu Plasy věnovanou severnímu Plzeňsku. V sobotní podvečer 14. srpna od 18. hodin zaplní vznosný gotický prostor horní Královské kaple (součást objektu klášterní sýpky) vokály souboru TRIOBAB.

Prohlídky krytu budou vycházet každou půlhodinu od 9. do 17. hodin. S ohledem na omezený počet míst je vhodné si prohlídku rezervovat na telefonu 777 710 794 nebo e-mailem na adrese plasy (at) ntm­.cz.

Více informací k historii plaského krytu najdete zde.

Mapa v místnosti „Rady obrany“

Telefonní ústředna

Prelatura kláštera v Plasích