V listopadu loňského roku získalo Národní technické muzeum do svých sbírek cenný dokument. Diplom se zlatou medailí udělený Ministerstvem obchodu a průmyslu Francouzské republiky za urbanisticko architektonické a provozně koncepční řešení odbavovací budovy ruzyňského letiště. V roce 1937 ho obdržel zástupce Ministerstva veřejných prací ČSR inženýr Kancnýř na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži.

Originální historický dokument převzal generální ředitel Národního technického muzea Mgr. Horymír Kubíček z rukou Ing. Lubomíra Dudáčka 10. listopadu 2008 na slavnostním setkání v Poslanecké sněmovně. Tuto akci uspořádal sněmovní podvýbor pro letectví a kosmonautiku u příležitosti 90. výročí vzniku československého letectva.

Projev Dipl. Ing. Lubomíra Dudáčka, CSc.

Pane předsedo, vážení přítomní,

dovolil jsme si využít tohoto slavnostního setkání k oficiálnímu předání, respektive odevzdání vzácného historického dokumentu, kterým je Diplom se zlatou medailí udělený Ministerstvem obchodu a průmyslu Francouzské republiky vedoucímu Stavební správy československého Ministerstva veřejných prací, panu Ing. Kancnýřovi na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži u příležitosti Světové výstavy 25. listopadu 1937.

Toto významné ocenění bylo uděleno mezinárodní porotou za urbanisticko architektonické a provozně koncepční řešení odbavovací budovy od architekta Ing. Adolfa Benše, dominantnímu objektu nově vybudovaného Státního civilního dopravního letiště Praha v Ruzyni. V minulém roce, 5. dubna, jsme si připomněli 70 let od zahájení jeho provozu.

Jedná se o ocenění náležející osobnostem a pracovníkům mnoha profesí předcházejících generací, kteří se podíleli jednak na základní výstavbě tohoto letiště, jednak na rozvoji a formování našeho letectví jako celku, v dobách příznivých, ale i udržování jej při životě v obdobích nechtěného útlumu, díky Vám zde přítomným pokračovatelům, jeho obhájcům, celé letecké veřejnosti.

Myslím, že pro předání tohoto dokumentu, který jsem získal koncem sedmdesátých let minulého století od paní Kancnýřové, ze zájmu o historii letiště na ruzyňské pláni, je nejvhodnější dnešní slavnostní den, a to do rukou dnes nejpovolanějších, tj. generálnímu řediteli Národního technického muzea v Praze, panu Mgr. Horymíru Kubíčkovi, s přáním o jeho zachování pro veřejné vědomí generací budoucích, jako trvalé součásti letecké expozice této významné instituce, jejíž výstavní prostory budou po náročné a rozsáhlé rekonstrukci zpřístupněny v roce 2010.

Autor: Alice Třísková