V pátek 21. července 2017 zahájilo Národní technické muzeum za přítomnosti ministra kultury ČR Daniela Hermana a médií projekt rozvoje depozitárního areálu v Čelákovicích. Projekt, jehož záměrem je vybudování nové moderní haly pro sbírkové předměty, které dosud neměly kvalitní uložení, jejich konzervování a digitální evidence, bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a jeho celkové náklady budou činit 118 mil. Kč. Tento den byla  v Čelákovicích slavnostně podepsána smlouva mezi Ministerstvem kultury ČR a Národním technickým muzeem o realizaci tohoto projektu, který skončí v roce 2021.

Ze sbírkového fondu Národního technického muzea je v devatenácti stálých expozicích v hlavní budově muzea v Praze, v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích a v nově zpřístupněném Železničním depozitáři v Chomutově veřejnosti prezentováno necelých 7 % exponátů. Většina sbírky, která se stále rozšiřuje, je uložena v depozitářích, kde je k dispozici badatelům a je uchovávána pro další generace a případnou prezentaci. Národní technické muzeum si nechalo v roce 2015 zpracovat plán rozvoje areálu v Čelákovicích s výhledem až do roku 2050. Nová depozitární hala, jejíž budování nyní NTM zahajuje, z tohoto záměru vychází a bude vybavena moderní skladovou a manipulační technologií. Předměty, které do ní budou uloženy, projdou pečlivou konzervací a dokumentací. V rámci udržení jednotné architektonické koncepce navazuje řešení budovy na již dokončené haly z předchozích let.

Projekt „Rozvoj depozitárního areálu  Čelákovice“ získal podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a financován bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj s celkovými náklady více než 118 mil. Kč. Proběhne v letech 2017 až 2021. Jedná se o druhý z velkých projektů, které Národní technické muzeum z Evropských fondů uskuteční. V letech 2012 až 2015 NTM velmi úspěšně realizovalo obnovu hospodářského areálu kláštera v Plasích. Celkové náklady projektu Centra stavitelského dědictví Plasy NTM tehdy přesáhly 337 mil. Kč. 

Ze sbírkového fondu Národního technického muzea je v devatenácti stálých expozicích v hlavní budově muzea v Praze, v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích a v nově zpřístupněném Železničním depozitáři v Chomutově veřejnosti prezentováno necelých 7 % exponátů. Většina sbírky, která se stále rozšiřuje, je uložena v depozitářích, kde je k dispozici badatelům a je uchovávána pro další generace a případnou prezentaci. Národní technické muzeum si nechalo v roce 2015 zpracovat plán rozvoje areálu v Čelákovicích s výhledem až do roku 2050. Nová depozitární hala, jejíž budování nyní NTM zahajuje, z tohoto záměru vychází a bude vybavena moderní skladovou a manipulační technologií. Předměty, které do ní budou uloženy, projdou pečlivou konzervací a dokumentací. V rámci udržení jednotné architektonické koncepce navazuje řešení budovy na již dokončené haly z předchozích let.

Projekt „Rozvoj depozitárního areálu  Čelákovice“ získal podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a financován bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj s celkovými náklady více než 118 mil. Kč. Proběhne v letech 2017 až 2021. Jedná se o druhý z velkých projektů, které Národní technické muzeum z Evropských fondů uskuteční. V letech 2012 až 2015 NTM velmi úspěšně realizovalo obnovu hospodářského areálu kláštera v Plasích. Celkové náklady projektu Centra stavitelského dědictví Plasy NTM tehdy přesáhly 337 mil. Kč.