Lektorské oddělení Národního technického muzea se na podzim 2010 zúčastní Dne vědy s programem „Obrovský mikrosvět“.

Již tradičně se Národní technické muzeum zúčastní Dne vědy pořádaného 26. 11. 2010 na VŠE v Praze, kde představí program Enter určený pro žáky II. stupně základních škol. Návštěvníci budou mít možnost promítnout si diapozitivy vytvořené z vlastnoručně připravených preparátů z drobných přírodnin – např. muší křídla nebo hadí kůže. Dále budou moci vyzkoušet funkční model Camery obscury a pro velký zájem o dalekohled v loňském roce nabídneme i letos možnost sestavit dalekohled a pozorovat malým dalekohledem, upraveným na detailní pozorování, blízké předměty.

Bližší informace ke stažení zde.