Stejně jako minulý rok se také letos otevřely dveře chomutovského depozitáře Železničního muzea NTM široké a odborné veřejnosti. Depozitář byl přístupný od čtvrtku 17. června do neděle 19. června 2011. Národní technické muzeum na akci spolupracovalo s Českými drahami, městem Chomutovem, Ústeckým krajem a společností ČD Cargo.

V pátek 17. června proběhlo slavností zahájení akce za účasti hejtmanky ústeckého kraje Jany Vaňhové, náměstka GŘ ČD Antonína Blažka, generálního ředitele NTM Karla Ksandra a ředitele Železničního muzea NTM Jiřího Střechy.

V depozitáři si mohli návštěvníci prohlédnout lokomotivy všech trakcí; osobní a nákladní vozy, které byly provozovány na území Čech, Moravy a Slezska v posledních stopadesáti letech železniční historie. Pozornost mnoha návštěvníků se tradičně soustředila na lokomotivy parní trakce a salónní vozy Ústecko-teplické dráhy a barona Rothschilda.

Pro návštěvníky také byla připravena prezentace výukového programu ENTER, jehož pracovníci zde zájemcům na příkladu modelů objasňovali princip fungování parního stroje, princip nakloněné roviny, případně funkci pístu. Den otevřených dveří se za čtyři dny svého trvání setkal s velkým zájmem odborné i široké veřejnosti všech věkových kategorií, celkem navštívilo depozitář 1024 osob. Návštěvnost tak byla slibným příslibem pro další den otevřených dveří, který je naplánován víkend 10. a 11. září 2011. V sobotu 10. září bude do chomutovského depozitáře NTM vypraven zvláštní parní vlak z muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka.