Národní technické muzeum spolu s Národním muzeem fotografie, o. p. s., (Jindřichův Hradec), Muzeem fotografie Šechtl a Voseček (Tábor), Fotoateliérem Seidel (Český Krumlov) a Restavrator-M Restoration Center (Moskva) připravují mezinárodní vědecké sympozium věnované fenoménu tříbarevné fotografie Dědictví tříbarevné fotografie. Uskuteční se 29.– 31. října 2008 v přednáškovém sále NTM v Praze. Během konání sympozia bude v Národním technickém muzeu zpřístupněna komorní výstava – Dědictví tříbarevné fotografie. V Jindřichově Hradci v Národním muzeu fotografie se pak bude konat Výstava tříbarevné fotografie.

Tříbarevná fotografie Josefa Seidela – rekonstruovaný snímek

Tříbarevná fotografie je unikátní historickou metodou barevného zobrazení, jejíž počátky spadají do roku 1870. Předmět byl nejprve fotografován postupně přes modrý, zelený a červený filtr. Vzniklé tři výtažkové černobílé fotografie (diapozitivy) bylo možné promítat přes modrý, zelený a červený filtr. Současnou projekcí těchto tří diapozitivů pak vznikl barevný obraz. Také bylo možné vytvořit barevný obraz na papíře některou tiskařskou technikou. Přenos dílčích černobílých obrazů do některé formy projekce či tisku však byl na přelomu 19. a 20. století technicky velmi obtížný. Fotografové proto svá díla v barvách většinou nikdy nespatřili. Jen málokterá byla prezentována jako tříbarevná projekce nebo barevný tisk. Teprve moderní počítačová technika umožnila převedení historických negativů z období let 1900–1920 do barevné podoby a vytvoření fotografií, které nám přibližují dosud neznámý barevný svět počátku 20. století.

Pro odborníky

Sympozium bude místem inspirativních setkání a odborné rozpravy. Na programu budou přednášky, prezentace článků a diskuze i společenský večer. Po oficiální třídenní části bude možné účastnit se dvoudenní exkurze do spoluorganizujících institucí. Setkání je určeno odborníkům, kteří se věnují správě či digitalizaci obrazových sbírek, katalogizaci vizuálních zdrojů, digitální rekonstrukci obrazu, využití vizuálních zdrojů ve výzkumu či výuce, historii fotografických přístrojů a procesů, technikám barevné fotografie nebo konzervaci a restaurování historických negativů a fotografií.

K účasti na semináři je možné se přihlásit do 20. 10. 2008 zde.
Výše registračního poplatku je stanovena na 900 Kč při přihlášení do 30. června 2008, po tomto datu na 1400 Kč (nezahrnuje náklady na program 29.- 31. 10., orientační cena: cca 1200 Kč). U příležitosti tohoto setkání bude vydán anglicky psaný barevný sborník. Abstrakty příspěvků budou přijímány do 1. dubna 2008. Uzávěrka textů je 30. 7. 2008.

Další informace naleznete na stránkách sympozia.

Kontaktní osoba: MgA. Petr Kliment, Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7, E-mail: petr.kliment (at) ntm­.cz, Tel.: 220 399 261

Barevná fotografie Nilova kláštera, 1910, zachycena technikou trojbarevné fotografie. Ze sbírek Muzea fotografie Šechtl a Voseček.

Autor: Petr Kliment
Sbírka: