V rámci výstavy Medailérství – umění a řemeslo pedagogové a studenti Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Národním technickým muzeem pro vás připravili sérii workshopů k tomuto tématu. Na půdě NTM proběhne 30.1. workshop volně přístupný všem návštěvníkům muzea.


Pedagogové a studenti Jablonecké medailérské školy připravili pro návštěvníky Národního technického muzea v Praze workshop, na kterém si mohou zájemci vyzkoušet  některé činnosti spojené se vznikem medaile a mince. Zájemci si mohou vyzkoušet rytí písma do sádrového kotouče a exhibiční historickou ruční ražbu.

 

Termíny konání workshopů: (vždy úterý)

  31. 10. 2017

  5. 12. 2017

  30. 1. 2018